Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Izmjene i dopune Zakona o prostornom uređanju i gradnji NN 76/07, 38/09

Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređanja i graditeljstva je pokrenulo postupak izmjene i dopune Zakona o prostornom uređanju i gradnji NN 76/07, 38/09

Izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i gradnji
Izmjene će se u bitnom odnositi na skraćivanje procedure izrade i donošenja prostornih planova, revidiranje obveza izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja, skraćivanje procedure ishođenja akata za građenje te još neke manje intervencije u one članke Zakona koje će doprinjeti njegovoj kvalitetnijoj provedbi.
U skladu s navedenim molimo vas da konkretne prijedloge izmjene i dopune Zakona dostavljate na e-mail: info@hkis.hr (do 18. travnja 2011. godine).