Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Izbori za Vijeća Područnih odbora 2014

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 20. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva na svojoj je 02. sjednici održanoj 20. ožujka 2014. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća područnih odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća Područnih odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva :

1. Vijeće Područnog odbora sa sjedištem u Zagrebu

2. Vijeće Područnog odbora sa sjedištem u Osijeku

3. Vijeće Područnog odbora sa sjedištem u Varaždinu


4. Vijeće Područnog odbora sa sjedištem u Rijeci


5. Vijeće Područnog odbora sa sjedištem u Splitu