Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

IZOBRAZBA OSOBA KOJE SUDJELUJU U PRIPREMNIM RADNJAMA ZA PREGLEDE I PERIODIČKA ISPITIVANJA OPREME POD TLAKOM VISOKE RAZINE OPASNOSTI - MODUL B1.2: Temeljna izobrazba - dodatak - 21. veljače 2017.

PRVI POZIV

MODUL B1.2 - Temeljna izobrazba - dodatak

Savjet za opremu pod tlakom Hrvatske komore inženjera strojarstva organizira izobrazbu osoba koje sudjeluju u pripremnim radnjama za preglede i periodička ispitivanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti kao i izobrazbu svih ostalih osoba u području opreme pod tlakom. Pod izobrazbom se podrazumijeva osposobljavanje i usavršavanje osoba. Seminar Modul B1.2 u organizaciji Savjeta za opremu je sastavni dio Programa stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera strojarstva kao dodatak Modulu B1 (koji je vrlo uspješno održan 25.10.2016.).

Program izobrazbe se sastoji od dva modula i to: Temeljna izobrazba – Modul B1 i Specijalističke izobrazbe – Modul B2.

Modul B1.2 – Temeljna izobrazba – dodatak se sastoji od tema koje obrađuju: postupke tijekom zamjene postojeće opreme pod tlakom (visoke razine opasnosti) novom, problemi izbora i primjene ispitnih metoda pri izvanrednim pregledima postojeće opreme pod tlakom, sustav osiguravanja kvalitete zavarivanja i primjer iz prakse, korozijska oštećenja na opremi pod tlakom, mjerenje debljine stjenke spremnika za UNP kao zamjena za unutarnji pregled i ostalih radnih uputa u cilju efikasnijeg provođenja pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti.

Predavači na seminaru su istaknuti stručnjaci s iskustvom u postupku pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom u uporabi koji će sa svojim ogromnim iskustvom i velikim brojem pregleda prezentirati način i izvođenje pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom s primjerima iz prakse te istaknuti obveze korisnika/vlasnika opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, te ravnatelji i voditelji institucija. Biti će obrađene uobičajene nesukladnosti koje se javljaju kod korisnika/vlasnika opreme kao i način za njihovo uklanjanje u cilju sigurnosti ljudi, imovine i okoliša. Posebna pozornost dati će se metodama bez razaranja kao isključiva dopuna prilikom inspekcijskih pregleda u cilju preciznog sagledavanja stanje opreme i davanje konačnog mišljenja za daljnji tijek uporabe opreme pod tlakom.

Seminar je namijenjen vlasnicima/korisnicima opreme pod tlakom, projektantima – ovlaštenim inženjerima, tehnolozima i operaterima koji sudjeluju u održavanju opreme pod tlakom i u pripremnim radnjama za periodička ispitivanja, proizvođačima opreme pod tlakom, osoblju koje provodi, vodi i nadzire postupke nerazornih ispitivanja (level 1, level 2, level 3), inženjerima, tehničarima i specijalistima za zavarivanje (IWE, IWT, IWS), kao i koordinatorima zavarivanja, te ostalim osobama uključenim u postupak pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom u uporabi.

MJESTO ODRŽAVANJA
Hrvatska komora inženjera strojarstva, Ulica grada Vukovara 271, prizemlje.

KOTIZACIJA
Kotizacija za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu iznosi
640,00 HRK + PDV = 800,00 kn
U cijenu su uključeni predavanja na CD, ručak i osvježavajući napitci za vrijeme pauze.

PODACI ZA UPLATU
Primatelj: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA, Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb
IBAN: HR3923600001500188670
Opis plaćanja: Ime i prezime sudionika, kotizacija za Modul B1.2
Model: 00
Poziv na broj: Datum početka seminara u obliku DanMjesecGodina (primjer: 21022017)

Kompletan program seminara i prijavni obrazac možete pogledati ovdje. Prijavni obrazac i kopiju uplate poslati do 16.02.2017. na e-mail adresu: sanja.vulas@hkis.hr

Sve dodatne informacije: 01/7775-571 ili sanja.vulas@hkis.hr

Tajništvo HKIS