Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva članica Međunarodnog instituta za hlađenje


Hrvatska komora inženjera strojarstva je postala članica (''Corporate Member'') Međunarodnog instituta za hlađenje (International Institut of Refrigeration - IIR).

Institut je neovisna nevladina organizacija u koji su udružene organizacije iz 64 zemlje, a promovira znanje o hlađenju i tehnologijama hlađenja koje su bitne za življenje u skladu s razvojem znanosti, financijski povoljno uz održivi razvoj uključujući:-kvalitetu hrane i sigurnost od proizvođača do korisnika-udobnost u kućanstvima i javnim zgradama-zdravim proizvodima i uslugama-nisko temperaturnim tehnologijama i tehnologijama ukapljenog plina-energetskoj učinkovitosti.

Više o Međunarodnom institutu za hlađenje (International Institut of Refrigeration - IIR) na
www.iifiir.org


HKIS član IIR