Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA organizira IZOBRAZBU OSOBA KOJE SUDJELUJU U PRIPREMNIM RADNJAMA ZA PREGLEDE I PERIODIČKA ISPITIVANJA OPREME POD TLAKOM VISOKE RAZINE OPASNOSTI - 25. listopada 2016. godine

DRUGI POZIV

VAŽNA NAPOMENA!

PRAVILNIK O PREGLEDIMA I ISPITIVANJU OPREME POD TLAKOM (NN br. 142/14 - stupio na snagu 10.12.2014.)
Iz Čl. 19. St. 6. - Za cjevovode koji su bili u uporabi prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika (prije 10.12.2014.) i za cjevovode čija je izrada započela prije stupanja na snagu Pravilnika o tlačnoj opremi (NN br. 58/2010 - prije 19.05.2010.), prvi pregled u skladu s ovim Pravilnikom mora se obaviti najkasnije u roku od dvije (2) godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika (do 10.12.2016.).

MODUL B1-Temeljna izobrazba

Savjet za opremu pod tlakom Hrvatske komore inženjera strojarstva organizira izobrazbu osoba koje sudjeluju u pripremnim radnjama za preglede i periodička ispitivanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti kao i izobrazbu svih ostalih osoba u području opreme pod tlakom. Pod izobrazbom se podrazumijeva osposobljavanje i usavršavanje osoba. Seminar Modul B1 u organizaciji Savjeta za opremu je sastavni dio Programa stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Program izobrazbe se sastoji od dva modula i to: Temeljna izobrazba – Modul B1 i Specijalističke izobrazbe – Modul B2.(1-n)
Modul B1 - Temeljna izobrazba se sastoji od dva dijela i to:
- Uloga i nadležnosti institucija u području opreme pod tlakom (Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatska akreditacijska agencija, Agencija za opremu pod tlakom),
- Pripremne radnje, pregledi i periodička ispitivanja opreme pod tlakom (Razvrstavanje opreme pod tlakom prema razini opasnosti, Priprema dokumentacije za prvi pregled, ostale preglede i periodička ispitivanja opreme pod tlakom, Izrada projektne dokumentacije za postojeće cjevovode, Ispitivanje sigurnosnih ventila, NDT metode kao dopuna prilikom pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom u uporabi).

Predavači na seminaru su ravnatelji i voditelji institucija, te istaknuti stručnjaci s iskustvom u postupku pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom u uporabi koji će sa svojim ogromnim iskustvom i velikim brojem pregleda prezentirati način i izvođenje pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom s primjerima iz prakse te istaknuti obveze korisnika/vlasnika opreme pod tlakom visoke razine opasnosti. Biti će obrađene uobičajene nesukladnosti koje se javljaju kod korisnika/vlasnika opreme kao i način za njihovo uklanjanje u cilju sigurnosti ljudi, imovine i okoliša. Posebna pozornost dati će se metodama bez razaranja kao isključiva dopuna prilikom inspekcijskih pregleda u cilju preciznog sagledavanja stanje opreme i davanje konačnog mišljenja za daljnji tijek rada opreme pod tlakom.
Cilj seminara je upoznavanje svih budućih sudionike u postupku pregleda i periodičkih ispitivanja opreme pod tlakom u uporabi, s izradom i sadržajem projektne dokumentacije, te potrebnim pregledima i periodičkim ispitivanjima opreme pod tlakom i načinu provedbe istih.
Seminar je namijenjen vlasnicima/korisnicima opreme pod tlakom, projektantima – ovlaštenim inženjerima, tehnolozima i operaterima koji sudjeluju u održavanju opreme pod tlakom i u pripremnim radnjama za periodička ispitivanja, proizvođačima opreme pod tlakom, te ostalim osobama uključenim u postupak pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom u uporabi.

MJESTO ODRŽAVANJA
Seminar će se održati u dvorani Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 (prizemlje), Zagreb.

KOTIZACIJA
Kotizacija za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu iznosi
640,00 HRK + PDV = 800,00 kn
U cijenu su uključeni predavanja na CD, ručak i osvježavajući napitci za vrijeme pauze.

Primatelj: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA, Ulica grada Vukovara 271,10 000 Zagreb
IBAN: HR3923600001500188670
Opis plaćanja: Ime i prezime sudionika, kotizacija za Modul B1
Model:00
Poziv na broj: Datum početka seminara u obliku DanMjesecGodina (primjer: 25102016)

Kompletan program seminara i prijavni obrazac možete pogledati ovdje. Prijavni obrazac i kopiju uplate poslati do 18.10.2016. na e-mail adresu: sanja.vulas@hkis.hr

Sve dodatne informacije: 01/7775-571 ili sanja.vulas@hkis.hr

Tajništvo HKIS