Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Dopis Predsjednika Komore vezano za Obrazac prethodne procjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

Poštovane kolegice i kolege, članovi Komore,

Objavljujem dopis vezano za Obrazac prethodne procjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, u kojem se kao razlog za izradu i donošenje toga Zakona navodi ukidanje obveze upisa u strukovnu Komoru za inženjere gradilišta (ovlaštene voditelje građenja) i voditelje radova (ovlaštene voditelje radova) koje je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo na e-Savjetovanju.

Pozivam članove Komore da daju podršku protivljenju predloženim zakonskim izmjenama i uključe se davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 5. listopada 2018. godine, na adresu Komore info@hkis.hr ili uz prethodnu registraciju, putem portala e-Savjetovanja.

Predsjednik Hrvatske komore inženjera strojarstva

Željko Dorić, dipl.ing.stroj.