Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Apolitika, poziv za uključivanje u javnu raspravu do kraja mjeseca svibnja 2012. godine

Arhitektonska politika nije samo dokument, ona je proces kojeg koordinirano provode, neposredno ili posredno, svi sudionici prostornog razvoja (zakonodavac, tijela javne uprave na svim razinama, visokoškolske i znanstvene institucije, ovlašteni arhitekti i inženjeri, stručne službe, strukovne i nevladine organizacije, mediji, pojedinci i drugi).

Pozivamo vas da se uključite i svojim primjedbama i dopunama doprinesete kvaliteti prijedloga dokumenta ApolitikA.


Poziv za uključivanje u javnu raspravu

Opće informacije

Nacrt Prijedloga


Radna skupina za izradu Prijedloga dokumenta „Arhitektonske politike“
Zagreb, svibanj 2012.