Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

ANKETA - MGIPU

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera strojarstva, 

ovim putem Vas obavještavamo da Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija organizira stručnu radionicu na temu: Dokumentacija u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za infrastrukturne građevine državnog značaja, dana 16.07.2020. godine u Zagrebu, na kojemu će sudjelovati projektanti, javnopravna tijela i Ministarstvo.

S tim u vezi, za potrebe pripreme radionice i utvrđivanja ključnih otvorenih pitanja na temu sadržaja i opsega dokumentacije temeljem koje se pristupa postupku pribavljanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja putem eKonferencije, planira se provedba ankete među projektantima i predstavnicima javnopravnih tijela.

U tom smislu molimo Vas da  odvojite par minuta Vašeg vremena i popunite anketu koja se nalazi na linku: anketa

Rok za popunjavanje ankete do 14.07.2020. (utorak)

S poštovanjem,

Predsjednik 

Željko Dorić, dipl.ing.stroj.