Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

29.01.2010. IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA PODRUČNIH ODBORA HKIS

Sukladno odluci Skupštine Komore od 10.12.2009. i Obveznim uputama  za rad  izbornih povjerenstava  u provedbi izbora za  Vijeća Područnih odbora koje je donio Upravni odbor Komore na svojoj sjednici održanoj 21. siječnja 2010. započela je provedba izbora za članove Vijeća Područnih odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva, i to za:

Vijeće Područnog odbora sa sjedištem u  Osijeku;
Vijeće Područnog odbora sa sjedištem u Varaždinu;
Vijeće Područnog odbora sa sjedištem u Rijeci;
Vijeće Područnog odbora sa sjedištem u Splitu;
Vijeće Područnog odbora sa sjedištem u Zagrebu.

Informacije o načinu kandidiranja i izbornom postupku za izbor članova Vijeća područnog odbora potražite u rubrici Izbori 2010. – za Vijeća područnih odbora.