Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

23.08.2010. IZOBRAZBA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA - MODUL 1, SPLIT, 24.9. - 15.10.2010.

Hrvatska komora inženjera strojarstva je dobila suglasnost za proširenje obavljanja izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada na područje Splita. U skladu s navedenim pozivamo Vas na upis Grupe 1 za izobrazbu osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada - Modul 1 (zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom).

Izobrazba će se održati u razdoblju od 24.9.-16.10.2010. godine na lokaciji Dračevac 11 u Splitu. Predavanja će se održavati petkom od 15,00-20,00 sati i subotom od 9,00-17,00 sati i to: 24. i 25.9.; 1. i 2.10.; 15. i 16.10. 2010. godine. Grupa se popunjava prema redu pristiglih prijava (prijava u prilogu). Minimalni broj prijava je 20.

Svrha Programa izobrazbe je stjecanje potrebnih znanja za energetsko certificiranje i/ili energetske preglede. Nakon uspješno položenog Programa izobrazbe polaznik stjece Uvjerenje, a što je jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja MZOPUG za energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada.

Posebno napominjemo da se Izobrazba osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada dodatno boduje s 40 bodova iz tehničke regulative prema Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva NN 24/08, 141/09.

Sve informacije vezane za program izobrazbe, raspored predavanja, prijave i upise potražite na stranici Komore, www.hkis.hr u izborniku "Izobrazba za energetsko certificiranje zgrada" ili u Tajništvu Komore.