Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

22.02.2010. ENERGETSKO CERTIFICIRANJE - Modul 1 Grupa 2, u razdoblju 15.3. - 25.3.2010.

Hrvatska komora inženjera strojarstva poziva na upis za izobrazbu za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje.

Svrha Programa izobrazbe je stjecanje potrebnih znanja za energetsko certificiranje i/ili energetske preglede. Nakon uspješno položenog Programa izobrazbe  polaznik stječe Uvjerenje, a što je jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja MZOPUG za energetsko certificiranje zgrada.
U tijeku su upisi za Modul 1, GRUPA 2, za seminar koji će se održavati od 15.3. do 25.3. 2010. godine u Zagrebu, Ulice grada Vukovara 271. Grupa se popunjava prema redu pristiglih prijava.

Sve informacije vezane za program izobrazbe, raspored predavanja, prijave i upise potražite u izborniku "Izobrazba za energetsko certificiranje zgrada".