Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

15.07.2010. IZOBRAZBA OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKI PREGLED I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA - Modul 1 u organizaciji Hrvatske komore inženjera strojarstva u razdoblju 30.8. - 9.9.2010. g.

Hrvatska komora inženjera strojarstva poziva na upis za izobrazbu osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada - Modul 1 (zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom).Svrha Programa izobrazbe je stjecanje potrebnih znanja za energetsko certificiranje i/ili energetske preglede. Nakon uspješno položenog Programa izobrazbe polaznik stječe Uvjerenje, a što je jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja MZOPUG za energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada.
U tijeku su upisi za Modul 1, za seminar koji ce se održavati od 30.8. do 9.9. 2010. godine u Zagrebu, Ulice grada Vukovara 271. Grupa se popunjava prema redu pristiglih prijava Posebno napominjemo da se Izobrazba osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada dodatno boduje s 40 bodova iz tehničke regulative prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva NN 24/08, 141/09. Bodovi se evidentiraju obveznicima stručnog usavršavanja za razdoblje stručnog usavršavanja koje završava s 30. rujnom 2010. godine . Sve informacije vezane za program izobrazbe, raspored predavanja, prijave i upise potražite na ovoj stranici, u izborniku "Izobrazba za energetsko certificiranje zgrada".