Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

03.05.2010. ODRŽANA 03. SJEDNICA SKUPŠTINE HKIS

03. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera  strojarstva održana je u srijedu, 28. travnja 2010. godine, u 14,00 sati, u Zagrebu, u velikoj dvorani poslovnog kompleksa Chromos. Skupštini je prisustvovalo 25 članova, od čega 5 punomoćenika (ukupno 30 glasova) te je javni bilježnik utvrdio da  sjednici nazoči dovoljan broj članova Skupštine za donošenje valjanih odluka po svim točkama Dnevnog reda.
Predsjednik Komore, mr.sc. Luka Čarapović je prije početka rada Skupštine održao prezentacije pod nazivom “Tko su članovi HKIS?“ i “Što misle i što jesu članovi HKIS?”. Uz analizu dosadašnjih aktivnosti razmotreni su i planovi te očekivanja članova Komore u svezi budućih aktivnosti.

U radnom djelu sjednice jednoglasno je usvojen Zapisnik 02. sjednice Skupštine HKIS od 10.12.2009. kao i predloženi Dnevni red te su nastavno donesene odluke po točkama Dnevnog reda kako slijedi:
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Hrvatske komore inženjera strojarstva za razdoblje 21. srpanj – 31. prosinaca 2009. godine koje je podnio mr.sc. Luka Čarapović, predsjednik Komore.
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva o nadzoru nad financijskim poslovanjem Komore za razdoblje 21. srpanj – 31. prosinaca 2009. godine koje je podnio Antun Mesarić, predsjednik Nadzornog odbora.
Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju Izvješća o Izvršenju prihoda i rashoda Hrvatske komore inženjera strojarstva za razdoblje 21. srpnja – 31. prosinca 2009. godine koje su podnijeli Željko Dorić, predsjednik Povjerenstva za financije i Luka Čarapović, Predsjednik Komore.