Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

02. Međunarodni kongres DANI INŽENJERA STROJARSTVA 2011. Split 23-26.03.2011. godine

Nakon uspješno organiziranog 01. Kongresa Dani inženjera strojarstva koji je održan od 11.-14.03.2009. u Splitu u Hotelu Le Meridien Lav, koji je okupio preko 500 sudionika, uglavnom ovlaštenih inženjera strojarstva, Hrvatska komora inženjera strojarstva je započela s organizacijskim aktivnostima za 02. Međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva koji će se također održati u Hotelu Le Meridien Lav Split od 23.-26.03.2011. godine.

SUDJELOVANJE U RADU KONGRESA
Sudjelovanje u radu kongresa bodovati će se sukladno Programu stručnog usavršavanja HKIS s 26 bodova + 2 boda za sudjelovanje u radu radionice (okruglog stola), od toga 2 iz tehničke regulative. Bodovi koje ćete ostvariti sudjelovanjem na 02. međunarodnom kongresu Dani inženjera strojarstva, ukoliko ste do 1.10.2010. godine ostvarili dovoljan broj bodova, evidentirati će se kao bodovi u novom petogodišnjem razdoblju stručnog usavršavanja.

Sudionici 02. MEĐUNARODNOG KONGRESA DANI INŽENJERA STROJARSTVA 2011. se mogu online prijaviti ovdje:

ONLINE PRIJAVA ZA KONGRES

KOMPLETAN PROGRAM RADA KONGRESA

Iz Programa rada posebno izdvajamo
UVODNA PREDAVANJA
Dr. Ing. Ioan Silviu Dobosi (REHVA), Didier Coulomb (International Institut of Refrigeration), Andreas Meier (Eurammone)

Dr.sc. Davon Pavuna (savjetnik ministarstva energetike SAD)

 

RAD STRANIH OVLAŠTENIH INŽENJERA I ARHITEKATA U GRADITELJSTVU U RH I U OKRUŽENJU RH
Tema obrađuje uvjete za rad stranih ovlaštenih inženjera i arhitekata u RH i uvjete za rad stranih ovlaštenih inženjera i arhitekata u susjednim zemljama RH, članicama EU i ne članicama EU. Izdvajamo predavanja predstavnika MZOPUG RH, predstavnika komora Crne Gore, Slovenije, Rumunjske i Austrije

STRUČNA PREDAVANJA
Izdvajamo naslove radova
ENERGETSKA POSTROJENJA
Termoelektrane ložene ugljenom sa ulta superkritičnim parametrima pare (USC elektrane) – primjer TE Plomin C-500         
Plinska turbina u kombikogeneracijskom procesu na primjeru bloka K i bloka I, TE-TO Zagreb
Projektiranje novog pogona za kemijsku pripremu vode u TE Sisak 
Geotermalna energija – razvojni čimbenik neke regije i/ili energetski resurs  
Iskustva u razvoju i realizaciji projekta vjetroelektrane 42 MW
Proces rekonstrukcije plinske kotlovnice
Sanacija dimnjaka       
Uvođenje informacijskog poslovodnog sustava u HEP Proizvodnju d.o.o. – priprema za poslovanje u uvjetima otvorenog tržišta energije
Uvođenje tehničko-ekonomsko optimiziranja centralnog toplinskog sustava u Zagrebu 

SKLADIŠTENJE I PRIJENOS PLINOVITIH I TEKUĆIH TVARI
Projektiranje novog spremničkog prostora za sirovu naftu na terminalu Omišalj – Otok Krk
Strategija održavanja cjevovodnih sustava       
Primjena plastičnih cijevnih sustava u industriji te u distribucijama vode i plina  
Inovativno konstrukcijsko rješenje linijskog tlačno balansirajućeg kompenzatora termičkih dilatacija cjevovoda
GRIJANJE, VENTILACIJA, KLIMATIZACIJA, RASHLADNA TEHNIKA, PRIPREMA I OBRADA VODA
Prof.dr.sc. Per Gunnar Lundqvist, KTH, Energy Technology Applied KTH Royal Institute Technology Thermodynamics& Refrigeration, Švedska

System thinking for efficient heat pumps - experience and perspective from Sweden

Razvoj i primjena dizalica topline povezanih s tlom       
Obnovljivi izvori energije u pasivnim i niskoenergetskim građevinama   
Energetska učinkovitost dizalica topline
Hibridni sistem obnovljivih izvora energije za napajanje izolovanih potrošaća   
Primjena CO2 u transkritičnom području        

PROCESNA I OSTALA POSTROJENJA
Aerodinamičke pojave u željezničkim tunelima na prugama visoke učinkovitosti
Pouzdanost rada i održavanja elemenata energetskih i procesnih postrojenja
Potrošnja toplinske energije pri intenzivnoj proizvodnji „zelene“ hrane
Izvedba strojarsko-tehnoloških postrojenja proizvodne plinske platforme Annamaria A
Mehanička biološka obrada tehnologija za obradu miješanog komunalnog otpada

NOSIVE STROJARSKE KONSTRUKCIJE
Projektiranje reaktorske posude pod pritiskom / Design of 1000 l pressure reactor
Metodologija proračuna kućišta sigurnosnih ventila
Optimal machine choice, and influence of material heating

ENERGETSKA UČINKOVITOST I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE
Energetsko certificiranje zgrada – trenutno stanje, očekivanja i perspektive  
Tehničko-ekonomska analiza rekonstrukcije rashladnog postrojenja u Kliničkoj bolnici Dubrava 
Prednosti priključenja objekata na centralni toplinski sustav    
Kako održivom javnom nabavom smanjiti potrošnju energije i emisije CO2   
Dimenzioniranje novog energetskog sustava sa ciljem povećanja energetske učinkovitosti na primjeru remontnog brodogradilišta  
Energetski pregled građevine sa složenim tehničkim sustavom društva KONČAR-Genaratori i motori d.d.

ZAŠTITA OD POŽARA
Zoran Hulenić, dipl.ing.el. Načelnik Inspekcije zaštite od požara MUP RH
Zakon o zaštite od požara – novi pristup u projektiranju
Primjena CFD modeliranja razvoja požara i dima na sportskoj dvorani s ciljem ušteda u projektu – Case study: Sportska dvorana STOŽICE u Ljubljani     
Rad i neposredni ciljevi Hrvatske udruge za zaštitu od požara (HUZOP)
Specijalistički poslijediplomski studij POŽARNOG INŽENJERSTVA
Strojarska oprema u industrijskim postrojenjima s eksplozivnom atmosferom 

PROJEKTI U GRADITELJSTVU
Projekti i programi financirani iz pretpristupnih i strukturnih fondova EU
Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Slavonskog Broda
Jedinstvena metodologija pripreme, ocjene i izvedbe investicijskih projekata i vrste investicijske dokumentacije
Centri za gospodarenje otpadom – sufinanciranje europskim predpristupnim fondovima
Novi plinski sustav Republike Hrvatske i pravci njegovog razvoja
Modernizacija hrvatskih naftne industrije
Projekti korištenja obnovljivih izvora energije na području Vukovarsko - srijemske županije
20 MWel biomass power plant  „Koprivnički Ivanec“

STROJARSKI FAKULTETI U RH – PERSPEKTIVE SURADNJE
Predstavljanje mogućnosti suradnje strojarskih fakulteta s privredom
Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
Tehnički fakultet Rijeka
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

RADIONICE I OKRUGLI STOLOVI
RADIONICA Sekcije za energetsko certificiranje HKIS
Primjer izrada energetskog certifikata za konkretnu zgradu
Moderator: Lučano Raspor, dipl.ing.stroj. Rijekaprojekt- Energetika d.o.o., Rijeka

OKRUGLI STOL Sekcije za plin HKIS
Plinifikacija Dalmacije – Perspektive razvoja
Moderator: prof.dr.sc. Miljenko Šunić, dipl.ing.stroj. hrvatska stručna udruga za plin, Zagreb
OKRUGLI STOL Sekcije za grijanje, hlađenje i klimatizaciju HKIS
Izrada hrvatskog on-line REHVA rječnika za grijanje, hlađenje i klimatizaciju
Moderator: prof.dr.sc. Igor Balen, dipl.ing.stroj., Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

STRUČNA POSJETA
Posebno najavljujemo stručnu posjetu Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Divulje

Iz program rada Kongresa izdvajamo 

Više detalja pod Kongresi