Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

01. OPĆA KONVENCIJA OVLAŠTENIH INŽENJERA STROJARSTVA

1. OPĆA KONVENCIJA OVLAŠTENIH INŽENJERA STROJARSTVA s nazivom ''NOVI INVESTICIJSKI CIKLUS U REPUBLICI HRVATSKOJ – PERSPEKTIVA STROJARSKE STRUKE'' će se održati u Zagrebu, dana 1. lipnja 2012. godine (petak) od 12,00-15,00 sati u dvorani Globus na Zagrebačkom velesajmu.


Prema Programu  rada, na Općoj konvenciji će sudjelovati i zamjenica ministra graditeljstva i prostornog uređenja ANKA MRAK TARITAŠ, dipl.ing.arh., koja će predstaviti program povećanja energetske učinkovitosti u zgradama i sustavima obnovljivih izvora energije te druge programe Ministarstva.

Na Općoj konvenciji će sustave obnovljivih izvora energije prezentirati i predstavnik Komore, s naglaskom na toplinsku energiju iz kogeneracijskih sustava i iskorištenje topline za tehnološke potrebe, uvođenje subvencija na iskorištenje "otpadne" topline, problematiku ishođenja suglasnosti i dozvola, te ukazati na društvenu korisnost iskorištenja otpada (''smeća''), biomase, mulja, recikliranog otpada (poljoprivredni otpad, masline) i dr. te ulogu strojarske struke kao nositelja multidisciplinarnih aktivnosti izgradnje u području energetike, obnovljivih izvora energije, povećanja energetske učinkovitosti i dr.

Nakon prezentacija uzvanika i predstavnika Komore održat će se Okrugli stol s mogućnošću postavljanja pitanja sudionika iz područja tema Opće konvencije.

Pitanja možete poslati na obrascu u prilogu Poziva na adresu: info@hkis.hr

Nakon Okruglog stola organiziran je prigodni domjenak i prilika za druženje s kolegama.

Za članove Područnih odbora Osijek, Varaždin, Rijeka i Split organiziran je prijevoz autobusima. Plan putovanja i raspored polaska, podatke o mjestu stajanja autobusa i povratka dostavit će vam Vijeće vašeg područnog odbora nakon izrade plana putovanja. Mjesta u autobusu će se popunjavati prema redoslijedu pristiglih prijava, (po područnom odboru jedan autobus sa 45 mjesta ), pa Vas molimo za prijavu i potvrdu putovanja. Prijave za putovanje se mogu izvršiti za:

PO Osijek ivan.bosnjak@lumar.hr
PO Varaždin ivan.husnjak@podravka.hr
PO Rijeka bruno@rijekaprojekt-energetika.hr
PO Split srdan.srdelic@gmail.com

Sudjelovanje u radu Opće konvencije boduje se s 4 boda sukladno Pravilniku o stručnom ispitu i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08). Kotizacija se ne plaća.

Predsjednik Organizacijskog odbora
Tomislav Tkalčić, dipl.ing.stroj.