Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Detaljan prikaz

PREZENTACIJE VEZANE ZA AKTIVNOSTI KOMORE, EDUKACIJU I ČESTA PITANJA VEZANA RAD OVLAŠTENIH INŽENJERA

Članovi Hrvatske komore inženjera strojarstva izradili su prezentacije vezane za aktivnosti Komore, izradu zajedničkih načela edukacije inženjera i česta pitanja vezana za rad ovlaštenih inženjera strojarstva.


Prezentacija mr. sc. Luke Čarapovića prikazuje aktivnosti Komore u razdoblju 11/2015.-11/2016. godine (polica osiguranja, održane izobrazbe i najave novih, nabava normi, EU PROJEKT PROF-TRAC, itd.) i najavu 5. međunarodnog kongresa Dani inženjera strojarstva koji će se održati u Vodicama u razdoblju od 29.03 - 31.03.2017. godine. Također, prezentacija prikazuje zanimljivu simulaciju cijene usluge ovlaštenog inženjera koja je izrađena uz pomoć računalnog programa ‘’Pins’’ koji se nalazi na mrežnoj stranici HKIS.

Zajednička načela edukacije inženjera, tj. Izvješće izrađeno od strane ECEC (European Council of Engineers Chambers) prezentirao je doc. dr. sc. Miodrag Drakulić. Projektom se žele utvrditi i izjednačiti uvjeti upisa u strukovne Komore u graditeljstvu na nivou Europske unije, što u neposrednoj budućnosti vodi ka bitno olakšanom, odnosno automatskom priznavanju reguliranih inženjerskih profesija unutar Europskog gospodarskog prostora (EEA) + Švicarska.

Glavni tajnik Hrvatske komore inženjera strojarstva g. Denis Puljić prezentirao je zakonsku regulativu koja se odnosi na rad ovlaštenih inženjera strojarstva. Prikazane su razlike između ovlaštenog voditelja građenja i voditelja radova i organizacijske sheme odgovornih osoba na gradilištu.

Navedene prezentacije možete preuzeti u nastavku:
• mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.
Aktivnosti Komore u razdoblju 11/2015.-11/2016. godine
• dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj.
Zajednička načela edukacije inženjera
• Denis Puljić, dipl.ing.stroj.
Česta pitanja vezana za rad ovlaštenih inženjera strojarstva