Detaljan prikaz

2. obavijest članovima Komore o provedbi stručnog usavršavanja i priznavanju sati edukacije

Poštovani članovi,

s obzirom na vaše brojne upite o priznavanju sati edukacije/stručnog usavršavanja kao i praksi dostave potvrda organizatora stručnih skupova koji ne posjeduju suglasnost nadležnog ministarstva za provedbu stručnog usavršavanja, nastavno se navode temeljna načela provedbe usavršavanja i priznavanja sati edukacije:

Sati edukacije na skupovima i seminarima održanim do 31.12.2020. ne priznaju se kao sati edukacije (ne prate se) u dvogodišnjem razdoblju koje je započelo 01.01.2021. te nema razloga iste dostavljati u Tajništvo Komore. 

Hrvatska komora izdaje potvrdu / ispravu o završenom stručnom usavršavanju isključivo za skupove u svojoj organizaciji ili u suorganizaciji s vanjskim organizatorom koje je uvrstila u svoj Program/Plan, o čemu ćemo vas bez iznimke obavijestiti putem elektroničke pošte i mrežne stranice Komore.

Potvrdu prisustva stručnom skupu zatražite od organizatora (obvezno nositelj suglasnosti) koji je dužan istu vam izdati  kako bi je dostavili u Tajništvo Komore u svrhu evidencije (dostavljene liste sudionika  nisu pravovaljani dokaz prisustva i priznavanja sati edukacije).

Potvrde organizatora koji ne posjeduju suglasnost MGPI ili njihove liste sudionika nisu pravovaljane isprave za evidenciju sati edukacije te ih je nepotrebno dostavljati u Tajništvo Komore.
 
Još jednom navodimo nositelje suglasnosti prema podacima sa stranice MGPI: Građevinski fakultet sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Hrvatska komora inženjera građevinarstva i Hrvatska komora inženjera strojarstva.


U slučaju suorganizacije gore navedenih nositelja suglasnosti s drugom ustanovom, pravnom osobom ili strukovnom udrugom, obvezu izdavanja pravovaljane potvrde ima isključivo nositelj suglasnosti.  

Podaci o vašem sudjelovanju webinarima ili stručnim skupovima u klasičnom smislu i priznatim satima edukacije koje organizira HKIS u suradnji s trećim osobama evidentirati će se u Registru HKIS o ispunjavanju obveze stručnog usavršavanja članova Komore bez potrebe da Tajništvo o tome posebno obavještavate. 
 
Tajništvo KomoreOvaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.