Stegovna tijela Komore

Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku određuju se stegovna tijela, utvrđuje način rada i nadležnost stegovnog tužitelja, stegovnog suda i višeg stegovnog suda. Propisuju se lakše i teže povrede ugleda i dužnosti, uređuje način i postupak pokretanja stegovnog postupka, stegovnog postupka povodom stegovnog naloga, propisuje se postupak pred stegovnim tijelima, određuju uvjeti odgovornosti, propisuje se obveza osnivanja evidencije stegovnih mjera, obveza brisanja stegovnih mjera, obveza vođenja upisnika stegovnih mjera. Propisuje se način administrativnog rada pri dostavljanju podnesaka i izdavanju odluka u stegovnom postupanju te obveza nadoknade troškova stegovnog postupka.

Lista sudaca Stegovnog suda Hrvatske komore inženjera strojarstva

1. Iva Gradiški Lovrečak, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, predsjednica Vijeća
2. Marko Bofanović, član Vijeća
3. Davor Derniković, član Vijeća
4. Predrag Veselinović, član Vijeća

Lista sudaca Višeg stegovnog suda Hrvatske komore inženjera strojarstva

1. Mirjana Rigljan, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, predsjednica Vijeća
2. Dražen Balić, član Vijeća
3. Marijan Medenjak, član Vijeća
4. Tomislav Pelin, član Vijeća
5. Ivan Štern, član Vijeća
6. Damir Vukosavić, član Vijeća

Stegovno tužiteljstvo Hrvatske komore inženjera strojarstva

1. Goran Herceg, stegovni tužitelj
2. Kazimir Marenić, zamjenik stegovnog tužitelja
3. Ines Wolf Varga, zamjenica stegovnog tužitelja


Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.