Povjerenstva Komore


Upravni odbor Komore ima povjerenstva :

1. Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom članova

Upravni odbor Komore za pojedina pitanja može imenovati radne skupine i druga povjerenstva prema potrebi.

Povjerenstvo za nadzor nad radom članova

Nadzor nad radom članova Komore provodi Povjerenstvo za stručni nadzor nad radom članova sastavljeno od najmanje tri člana. Listu članova Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova za provođenje redovitog nadzora nad radom utvrđuje Upravni odbor Komore. S liste iz stavka 2. ovoga članka predsjednik Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova imenuje članove za svaki pojedini slučaj.

Članovi:

1. Miljenko Marinčić, dipl.ing.stroj., PO Zagreb, predsjednik
2. mr.sc. Josip Jukić, dipl.ing.stroj., PO Osijek
3. Vedran Mustapić, dipl.ing.stroj., PO Split
4. Mario Maltar, dipl.ing.stroj., PO Varaždin
5. Mensur Smriko, dipl.ing.stroj., PO Rijeka
6. Ivan Tomac, mag.ing.mech., PO Zagreb