Dopredsjednik Komore:

Darko Slivar, dipl.ing.stroj.


Dopredsjednik Komore u svom radu neposredno surađuje s predsjednikom Komore, zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik Komore. Mandat dopredsjednika Komore traje četiri godine.