Statut HKIS

Na temelju članka 21. stavka. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine br. 78/15, 114/18), uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Klasa: 360-01/19-02/141, Urbroj: 531-01-19-3 od 12. travnja 2019. Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva na sjednici održanoj 16. svibnja 2019. godine, donijela je

STATUT HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA


Na temelju članka 21., stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (,,Narodne novine" broj 78/15, 114/18 i 110/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa: 360-01/19- 01/155, Urbro j: 531-04-20-4 od 16. siječnja 2020. godine, Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva na sjednici održanoj pisanim putem u razdoblju od 3. veljače 2020. do 6. veljače 2020. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA


STATUT HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA
NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST (NN 56/19 i 17/20)

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.