Declaration
Evidencija stranih ovlaštenih osoba

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe strojarske struke
Preuzimanje:
                       PDF:
Obrazac 22
Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore inženjera strojarstva i pečatima, iskaznicama i natpisnim pločama
Preuzimanje:
                      PDF:
Obrazac 22
Construction, physical planning, design and/or professional construction supervision, design audit

Zahtjev za upis u imenik stranih ovlaštenih osoba strojarske struke 

Zahtjev za upis (Obrazac 4)
         Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 22 Obrazac 22
Application for entry into the directory of foreign certified persons of the mechanical engineering profession
Application for entry (Form 4.1.)
                       Download:
Obrazac 22 Obrazac 22
Zahtjev za upis u evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima strojarske struke
Zahtjev za upis (Obrazac 9)
         Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 22 Obrazac 22
Application for entry in the records of work permits issued to foreign mechanical engineers
Application for entry (Form 9.1.)
                       Download:
Obrazac 22 Obrazac 22
Zahtjev za upis u evidenciju stranih ovlaštenih osoba koji po pozivu vlade Republike Hrvatske rade na projektu od posebnog kulturnog značaja
Zahtjev za upis (Obrazac 10)
            Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 22 Obrazac 22
Application for entry into the directory of foreign certified persons working on a project of special cultural significance at the request of the government of the Republic of Croatia
Application for entry (Form 10.1.)
                          Download:
Obrazac 22 Obrazac 22
Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije
Zahtjev za priznavanje (Obrazac 21)
Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 22 Obrazac 22
A
pplication for the recognition of foreign professional qualifications
Application for the recognition (Form 21.1.)    
Download:
Obrazac 22Obrazac 22
Izjava (zahtjev) za povremeno ili privremeno obavljanje poslova u svojstvu odgovorne osobe strojarske struke u RH
Izjava za obavljanje (Obrazac 22)
  Preuzimanje dokumenta:
Obrazac 22 Obrazac 22
Declaration (application) on the performance of activities in the capacity of a responsible person of the mechanical engineering profession  in the Republic of Croatia on an occasional or temporary basis
Declaration (Form 22.2)
                                            Download:
Obrazac 22 Obrazac 22

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.