Hrvatska komora inženjera strojnarstva u cilju modernizacije poslovanja i jačanja otvorenosti, odgovornosti i djelotvornosti rada omogućuje svojim članicama i članovima aktivno sudjelovanje u postupku donošenja općih akata kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za članove Komore (pitanja organizacije i načina rada Komore).

Glavna svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima u vezi sa utvrđenom politikom i nadležnosti Komore.

Uvjereni smo da se time podiže razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva rada Komore, ali uočavaju i određene okolnosti koje treba otkloniti.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte općih akata za koje su otvorena savjetovanja možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt dokumenta i to e-mailom na adresu info@hkis.hr.


Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću.

Savjetovanja s javnošću

Plan normativnih aktivnosti HKIS od 9. do 12. mjeseca 2019. godine

Dopuna Plana normativnih aktivnosti HKIS za 2019. godinu

Plan normativnih aktivnosti HKIS za 2020. godinu