AKTIVNOSTI NA PODRUČJU PODRUČNOG ODBORA VARAŽDIN 


Održan Zbor PO Varaždin, 26. rujna 2019. godine u Varaždinu

Zbor Područnog odbora Varaždin održan je učetvrtak, 26. rujna 2019. godine u 13:00 sati u dvorani hotela Park, J. Habdelića 6 u Varaždinu. Zboru je prisustvovalo oko 45 članova.

Nakon pozdravne riječ organizatora, prisutne je o aktivnostima Hrvatske komore inženjera strojarstva u proteklom razdoblju izvijestio predsjednik Željko Dorić, dipl.ing.stroj.
Zatim je o aktivnostima Područnog odbora Varaždin prisutne izvijestio predsjednik Vijeća PO Varaždin, Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj.

Stručna predavanja su održali predstavnici proizvođača opreme:
- Ivica Štohera, dipl.ing.stroj. (GRUNDFOS d.o.o.)
- Alen Sipić, ing.stroj. (IMP Termotehnika Regulacija d.o.o.),
- Alen Džeko, dipl.ing.stroj. (SYSTEMAIR)

Održan Zbor PO Varaždin, 26. listopada 2018. godine u Koprivnici

Dana 26.10.2018 u Kuoprivnici, održan je Zbora PO Varaždin. Na Zboru su provedeni izbori za članove Vijeća Područnog odbora Varaždin Hrvatske komore inženjera strojarstva. Na istome je također održano informiranje članova o aktivnostima u Komori, prijedlozima izmjena zakonske regulative s naglaskom na njen utjecaj na rad ovlaštenih inženjera strojarstva, te je dat izvještaj o radu Područnog odbora Varaždin za proteklo razdoblje.

Održan Zbor PO Varaždin, 25. studenog 2016. godine u Koprivnici

Predsjednik Vijeća, g. Ivan Husnjak, predstavio je program rada PO Varaždin za 2017. godinu, te informirao članstvo o radu PO Varaždin u razdoblju od 2015-2016. godine.

Predsjednik HKIS g. Luka Čarapović informirao je prisutne o aktivnostima Komore u razdoblju od 2015.-2016. godine, a g. Tomislav Tkalčić o novostima koje se odnose na izmjene zakonske regulative.

Zajednička načela edukacije inženjera, tj. Izvješće izrađeno od strane ECEC (European Council of Engineers Chambers) prezentirao je doc. dr. sc. Miodrag Drakulić.

Glavni tajnik HKIS g. Denis Puljić prezentirao je važeću zakonsku regulativu te njen utjecaj na rad ovlaštenih inženjera strojarstva. Održana je rasprava i dani su prijedlozi za izmjene i dopune istih.

Održan Zbor PO Varaždin, 25. veljače 2016. godine u Koprivnici

Predsjednik Vijeća PO Varaždin g. Ivan Husnjak, ukratko je izvjestio prisutne o aktivnostima Vijeća, a predsjednik Komore g. Luka Čarapović o aktivnostima komore.
Na Zboru su prezentirane novosti i promjene uz donošenje Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15) i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15). Nakon prezentiranih novosti, održana je rasprava o utjecaju zakonske regulative na rad ovlaštenih inženjera strojarstva.

Održan Okrugli stol PO Varaždin, 6. ožujka 2015. godine u Varaždinu

U hotelu Turist u Varaždinu organiziran je Okrugli stol s temom: Problematika u radu ovlaštenih inženjera strojarstva uzrokovana različitim tumačenjima zakonske i tehničke regulative.
Svrha i cilj Okruglog stola bio je da se iznesu primjeri te da se raspravi o različitim slučajevima tumačenja i primjene raznih Zakona, Pravilnika, Tehničkih propisa s kojima se susreću projektanti te da se nakon rasprave zatraži tumačenje nadležnih ministarstava, a koja će biti dostupna svim sudionicima u gradnji.

Održan Zbor PO Varaždin, 12. svibnja 2014. godine u Varaždinu

Na Zboru je predstavljen rad Područnog odbora, te izvješće o radu HKIS u proteklom razdoblju. U sklopu Zbora održani su Izbori za članove Vijeća područnog odbora Varaždin.
Predstavljene su novosti u zakonskoj regulativi i tehničkim propisima u graditeljstvu, a naročito novi Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji-prijedlog teza, nakon čega je uslijedila konstruktivna rasprava

Održan Zbor PO Varaždin, 2. studenog 2013. godine u Koprivnici

Izvješće o radu Područnog odbora predstavio je predsjenik Vijeća PO g. Ivan Husnjak, a izvješće o aktivnostima komore, predsjednik Komore g. Luka Čarapović.
U sklopu Zbora održani su Izbori za članove Skupštine Komore sa područja PO Varaždin.
Predstavljene su novosti u zakonskoj regulativi i tehničkim propisima u graditeljstvu. Održano je također i stručno predavanje na temu : Ekonomičnost i održivost grijanja građevina toplovodom iz kogeneracijskog postrojenja s pogonom na biomasu. Nakon rasprave i prijedlogai iz navedenih područja, podijeljeni su novi pečati ovlaštenih inženjera.

Održan Zbor PO Varaždin, 16. studenog 2012. godine u Koprivnici

Na Zboru je predstavljen rad Područnog odbora i Komore u proteklom razdoblju, pregled novosti iz zakonske regulative u graditeljstvu. Uslijedila je rasprava i prijedlozi iz navedenih područja.
U sklopu Zbora članovi su obišli postrojenje gradskog pročistača otpadnih voda (Koprivnica).

Posjet tvornici aluminijskih radijatora Lipovica, 29. rujan 2011. godine

Na poziv predstavnika tvornice Lipovica organizirano je stručno putovanje u navedenu tvornicu. U pratnji tehničkog osoblja članovi PO Varaždin obišli su tvornicu gdje su upoznati sa samim procesom i kapacitetom proizvodnje radijatora. Održana su i dva stručna predavanja od strane prof. dr. Igor Balen i predstavnika firme Lipovica g. Babića.

Održan Zbor PO Varaždin, 9. rujan 2011. godine u Koprivnici

Na Zboru je predstavljena nova Članska iskaznica Komore i prestavljene su novosti u zakonskoj regulativi u graditeljstvu. Nakon Zbora članovi su obišli energetska postrojenja Podravke i Belupa.

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.