Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

AKTIVNOSTI NA PODRUČJU PODRUČNOG ODBORA VARAŽDIN 


Održan Zbor PO Varaždin, 25. veljače 2016. godine u Koprivnici

Predsjednik Vijeća PO Varaždin g. Ivan Husnjak, ukratko je izvjestio prisutne o aktivnostima Vijeća, a predsjednik Komore g. Luka Čarapović o aktivnostima komore.
Na Zboru su prezentirane novosti i promjene uz donošenje Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15) i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15). Nakon prezentiranih novosti, održana je rasprava o utjecaju zakonske regulative na rad ovlaštenih inženjera strojarstva.

Održan Okrugli stol PO Varaždin, 6. ožujka 2015. godine u Varaždinu

U hotelu Turist u Varaždinu organiziran je Okrugli stol s temom: Problematika u radu ovlaštenih inženjera strojarstva uzrokovana različitim tumačenjima zakonske i tehničke regulative.
Svrha i cilj Okruglog stola bio je da se iznesu primjeri te da se raspravi o različitim slučajevima tumačenja i primjene raznih Zakona, Pravilnika, Tehničkih propisa s kojima se susreću projektanti te da se nakon rasprave zatraži tumačenje nadležnih ministarstava, a koja će biti dostupna svim sudionicima u gradnji.

Održan Zbor PO Varaždin, 12. svibnja 2014. godine u Varaždinu

Na Zboru je predstavljen rad Područnog odbora, te izvješće o radu HKIS u proteklom razdoblju. U sklopu Zbora održani su Izbori za članove Vijeća područnog odbora Varaždin.
Predstavljene su novosti u zakonskoj regulativi i tehničkim propisima u graditeljstvu, a naročito novi Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji-prijedlog teza, nakon čega je uslijedila konstruktivna rasprava

Održan Zbor PO Varaždin, 2. studenog 2013. godine u Koprivnici

Izvješće o radu Područnog odbora predstavio je predsjenik Vijeća PO g. Ivan Husnjak, a izvješće o aktivnostima komore, predsjednik Komore g. Luka Čarapović.
U sklopu Zbora održani su Izbori za članove Skupštine Komore sa područja PO Varaždin.
Predstavljene su novosti u zakonskoj regulativi i tehničkim propisima u graditeljstvu. Održano je također i stručno predavanje na temu : Ekonomičnost i održivost grijanja građevina toplovodom iz kogeneracijskog postrojenja s pogonom na biomasu. Nakon rasprave i prijedlogai iz navedenih područja, podijeljeni su novi pečati ovlaštenih inženjera.

Održan Zbor PO Varaždin, 16. studenog 2012. godine u Koprivnici

Na Zboru je predstavljen rad Područnog odbora i Komore u proteklom razdoblju, pregled novosti iz zakonske regulative u graditeljstvu. Uslijedila je rasprava i prijedlozi iz navedenih područja.
U sklopu Zbora članovi su obišli postrojenje gradskog pročistača otpadnih voda (Koprivnica).

Posjet tvornici aluminijskih radijatora Lipovica, 29. rujan 2011. godine

Na poziv predstavnika tvornice Lipovica organizirano je stručno putovanje u navedenu tvornicu. U pratnji tehničkog osoblja članovi PO Varaždin obišli su tvornicu gdje su upoznati sa samim procesom i kapacitetom proizvodnje radijatora. Održana su i dva stručna predavanja od strane prof. dr. Igor Balen i predstavnika firme Lipovica g. Babića.

Održan Zbor PO Varaždin, 9. rujan 2011. godine u Koprivnici

Na Zboru je predstavljena nova Članska iskaznica Komore i prestavljene su novosti u zakonskoj regulativi u graditeljstvu. Nakon Zbora članovi su obišli energetska postrojenja Podravke i Belupa.