PODRUČNI ODBOR VARAŽDIN

Područni odbor Varaždin osnovan je 31. ožujka 2007. godine u Varaždinu, a čine ga svi članovi iz 5 županija.

Podaci u prikazanoj tablici odnose se na dan 15. rujna 2016. godine.

ŽUPANIJA

 OVLAŠTENI INŽENJERI

 VODITELJI
GRAĐENJA

VODITELJI RADOVA

EVIDENCIJE TEHNIČARA

VARAŽDINSKA

41

7

0

2

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

19

3

1

2

MEĐIMURSKA

10

1

0

1

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

11

5

0

2

KRAPINSKO-ZAGORSKA

21

7

0

1

UKUPNO

102

23

1

8


VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA VARAŽDIN

Vijeće PO Varaždinu u drugom sazivu izabrano je na Zboru PO Varaždin koji je održan 12. svibnja 2014. godine u Varaždinu. Vijeće čini ukupno 7 članova od toga dva člana Vijeća temeljem dužnosti člana Upravnog odbora. Članovi Vijeća PO Varaždin su:

1. Ivan Husnjak, dipl.ing.stroj. - predsjednik
2. Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj.
3. Ivan Sabolić, dipl.ing.stroj.
4. Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj.
5. Stjepan Gradečak, dipl.ing.stroj.
6. Tomislav Tkalčić, dipl.ing.stroj. - član Vijeća temeljem dužnosti člana Upravnog odbora
7. dr.sc. Ante Čikić, dipl.ing.stroj. - član Vijeća temeljem dužnosti člana Upravnog odbora