PODRUČNI ODBOR VARAŽDIN

Područni odbor Varaždin osnovan je 31. ožujka 2007. godine u Varaždinu, a čine ga svi članovi iz 5 županija.

Podaci u prikazanoj tablici odnose se na dan 17. studenog 2017. godine (prema prebivalištu).

ŽUPANIJA

 OVLAŠTENI INŽENJERI

VODITELJI GRAĐENJA

VODITELJI RADOVA

MEĐIMURSKA

12

13

0

VARAŽDINSKA

40

34

1

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

11

15

2

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

18

14

1

KRAPINSKO-ZAGORSKA

21

18

1

UKUPNO

102

94

5


VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA VARAŽDIN
Vijeće PO Varaždinu u drugom sazivu izabrano je na Zboru PO Varaždin koji je održan 12. svibnja 2014. godine u Varaždinu. Vijeće čini ukupno 6 članova od toga jedan član Vijeća temeljem dužnosti člana Upravnog odbora. Članovi Vijeća PO Varaždin su:

1. Ivan Husnjak, dipl.ing.stroj. - predsjednik
2. Stjepan Gradečak, dipl.ing.stroj.
3. Ivan Kurilj, dipl.ing.stroj.
4. Ivan Sabolić, dipl.ing.stroj.
5. Spomenka Selec, dipl.ing.stroj., član temeljem dužnosti člana Upravnog odbora Komore;
6. Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj.