PODRUČNI ODBOR RIJEKA

Područni odbor Rijeka obuhvaća 3 županije.

Podaci u prikazanoj tablici odnose se na dan 17. studenog 2017. godine. (prema prebivalištu).

ŽUPANIJA

 OVLAŠTENI INŽENJERI

VODITELJI GRAĐENJA

VODITELJI RADOVA

PRIMORSKO-GORANSKA

90

58

3

ISTARSKA

45

22

2

LIČKO-SENJSKA

2

0

0

UKUPNO

137

80

5

VIJEĆE PODRUČNOG ODBORA RIJEKA

Vijeće PO Rijeka u drugom sazivu izabrano je na Zboru PO Rijeka koji je održan 9. svibnja 2014. godine u Rijeci. Vijeće čini ukupno 5 članova od toga jedan član Vijeća temeljem dužnosti člana Upravnog odbora. Članovi Vijeća PO Rijeka su:

1. Vanja Glavan, dipl.ing.stroj. - predsjednik
2. Andrija Čuljak, mag.ing.mech.
3. Milovan Kuzmanić, dipl.ing.stroj., član temeljem dužnosti člana Upravnog odbora Komore
4. dr.sc. Branimir Pavković, dipl.ing.stroj.
5. Mensur Smriko, dipl.ing.stroj.