Razvoj Područnog odbora Osijek ili kako smo rasli 

U NN br.  47. od 3. travnja 1998. godine objavljen je ''Zakon o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu'', usvojen od Zastupničkog doma hrvatskog državnog Sabora. Ovim Zakonom uređivao se temeljni ustroj, djelokrug, javne ovlasti i članstvo u Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu - HKAIG. Tako su stvoreni strukovni razredi komora ili za nas interesantni HKAIG Razred inženjera strojarstva - RIS.

Budući da smo u početku na sjednicama Odbora RIS-a uočili regionalne razlike u poslovanju predložili smo na 12. sjednici koja je održana u Osijeku, 26.- 28. IX. 2002.g. u hotelu Termia- Bizovac, osnivanje Inicijativnog odbora (50 članova) za osnivanje PO Osijek. Ove aktivnosti za osnivanje sačinjene su u skladu sa čl. 16, 17, 18, 19. i 20. Pravila o ustrojstvu Razreda inženjera strojarstva (Glasilo HKAIG br 9.).

Dana 19. rujna 2003. g. održan je prošireni Odbor RIS i Okrugli stol u kojem je razmatrana inicijativa osnivanja Područnog odbora Osijek. Inicijativu pokretanja akcije za osnivanje Područnog Odbora Osijek pokrenuo je Josip Muller dipl. ing. stroj., koji je od osnivanja do tada bio član Odbora RIS i član Skupštine HKAIG.
Okruglom stolu RIS-a prisustvovao je i predsjednik HKAIG, Davor Pavlović te Zdravko Pilek predsjednik Razreda inženjera elektrotehnike.
 
PO Osijek sačinjavaju ovlašteni inženjer iz 5 županija i to:
• 1. Osječko-baranjske
• 2. Brodsko-posavske
• 3. Vukovarsko-srijemske
• 4. Požeško-slavonske
• 5. Virovitičko-podravske


Na osnovu svih suglasnosti i provedenim izborima uz suglasnost tadašnjeg predsjednika prof. dr. Petra Donjerkovića izabrani su prvi članovi vijeća PO Osijek i to za 1) Josip Muller i Pavao Kizivat, za 2) Luka Čarapović , za 3) Vladimir Smolčić , za 4) Zvonko Tepeš i za 5) Dinko Filipović.
Za predsjednika vijeća PO Osijek izabran je Josip Muller iz Osijeka,
Županija Osječko Baranjska, na skupu Odbora RIS i Okruglog stola u Osijeku 24. rujna 2004. godine.

Odmah nakon formiranja PO Osijek na I. i II. Sjednici vijeća u Osijeku sačinjen je Plan aktivnosti kao i Plan rashoda za 2005. godinu, koji su na nivou RIS i usvojeni :
1 ) Održavati dogovore i konzultacije u Osijeku i u drugim mjestima koje pokriva PO Osijek (Vinkovci, Slavonski Brod, Požega i Virovitica) uz poziv predstavnika iz gradske i državnih uprava
2 ) Održavati stručne skupove na lokalitetu PO Osijek
3 ) Prezentirati svrhu i rad Komore članovima i ostalim zainteresiranim osobama i institucijama
4 ) Pratiti rad ovlaštenih inženjera i podnositi izvješće Odboru RIS
5 ) Organizirati najmanje jednom godišnje stručno putovanje zbog bodova i međusobnog upoznavanja
6 ) Uočiti specifične probleme sa svojih područja boravka i djelovanja
7 ) Ugovarati projektiranje i nadzor vrednovanjem usluga po Pravilniku o cijenama usluga
8 ) Provoditi odredbe statuta i kodeksa HKAIG i Odbora RIS
9 ) Održati najmanje jedan sastanak godišnje Zbora PO Osijek i pozvati članove Upravnog odbora kao i članove Odbora RIS
10 ) Svake godine raspisati interni natječaj za predavanja najuspjelijih projekata
11 ) Uspostaviti suradnju s drugim strukovnim razredima kao i novim Područnim Odborima
12 ) Razmotriti i dati prijedlog vrednovanja stručnih dostignuća na području djelovanja

U svrhu mogućeg djelovanja izvršeno je snimanje gospodarskih aktivnosti na području područnog Odbora Osijek. U Slavonskom Brodu i Osijeku održano je niz stručnih predavanja, a razmatrane su sve odluke Odbora RIS.

U organizaciji sa PO Osijek i članova iz grupacije Đuro Đaković, održan je i prvi susret članova RIS HKAIG i tvrtki iz grupacije Đuro Đaković Slavonski Brod dana 28. X. 2005. godine.
Razlog sastanka je prema prijedlogu sa VI. Sjednice PO Osijek održane u Požegi, 9. rujna 2005. god, koji glasi:
Potrebno je oformiti 5. usmjerenje čelične konstrukcije, jer u sadašnjoj situaciji strojarski inženjeri rade na istom, a pravo potpisa imaju ovlašteni inženjeri građevinarstva.
Također rade vanjske vodovode i kanalizacije trebaju uvrstiti u svoje poslove koje obavljaju strojarski inženjeri.
Sjednice Vijeća se održavaju svaki puta u drugoj županiji.
Na svim sjednicama Vijeća PO Osijek upoznajemo se sa smjernicama koje daje Upravni odbor, a na prijedloge novih zakona i propisa kao i pravilnike daje se mišljenje Vijeća PO Osijek.

Od početka rada PO Osijek uvodi svake godine u rujnu održavanje Zbora PO Osijek (od 2002. godine) koji je postao tradicionalan, a nakon toga druženje uz kulturno umjetničke programe te zajedničke večere članova Odbora RIS i ostalih članova RIS iz cijele Hrvatske s članovima PO Osijek, s uvijek prisutnom tamburaškom glazbom. Sastancima i skupovima na zajedničko zadovoljstvo obično prisustvuju i poslovni partneri i podupiratelji RIS kao sponzori zajedničkog druženja. Svaki put se pripremi prigodni BEĆARAC, koji kroz stihove i pjesmu opisuje aktualne kulturne i društvene događaje.

Realizirana su stručna putovanja prema Programu stručnog usavršavanja RIS HKAIG u razdoblju od 2005. godine do  2009. godine (do osnivanja Hrvatske komore inženjera strojarstva):

2005. Omiš; HE Zakučac, HE Kraljevac, Rafting na cetini2006. Vodice; Tunel Sv. Rok, slapovi Krke, Šibenik, Zadar, Plitvice

2007. Pecs, Budimpešta, Madžarska; Distributer plina Pesc, Tehnički muzej Budimpešta

2008. Prag, Češka; Tvornica automobila Škoda u Mlada Boleslav

2009. Beč, Austrija; Spalionica otpada

Priredio
Počasni predsjednik PO Osijek i počasni član HKIS
Josip Muller, dipl.ing.stroj.
Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.