Upravni odbor HKIS 2018. - 2022.
Plan održavanja sjednica Upravnog odbora HKIS u 2019. godini

- 14. sjednica Upravnog odbora - Osijek, 13.9.2019.
- 15. sjednica Upravnog odbora - održana elektroničkom poštom, 23.9. - 24.9.2019.
- 16. sjednica Upravnog odbora - Zagreb, 13.11.2019.
Poziv i dnevni red 16. sjednice UO
- 17. sjednica Upravnog odbora - telefonskim putem, 18.11.2019.
- 18. sjednica Upravnog odbora - Zagreb, 17.12.2019.
Poziv i dnevni red 18. sjednice UO