Skupština HKIS 2018. - 2022.

- 4. sjednica Skupštine Komore - Zagreb, 5.12.2019.
Poziv i dnevni red 4. sjednice Skupštine HKIS
- 5. sjednica Upravnog odbora - elektroničkom poštom, 3.2. - 6.2.2020.
Poziv i dnevni red 5. sjednice Skupštine HKIS