Osnovni podaci za plaćanje obveza članovaČlanovi su za članstvo u Komori dužni plaćati članarinu, kao redovito godišnje davanje.


Obveza plaćanja članarine dospijeva u mjesecu upisa.

Članovi Komore dužni su Komori plaćati naknadu za profesionalno osiguranje koja može biti sadržana u iznosu članarine, sukladno općem aktu koji donosi Skupština.

Počasni članovi Komore, ovlašteni inženjeri strojarstva, ovlašteni voditelji građenja strojarske struke i ovlašteni voditelji radova strojarske struke u statusu mirovanja, oslobođeni su plaćanja članarine.

Visina i način uplate članarine uređuje se općim aktom koji donosi Skupština Komore.

Odluka o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera strojarstva, Klasa: 100-02/20-01/1, Urbroj: 503-100-02-20-2, Zagreb, 6. veljače 2020.

Osnovni podaci o plaćanju obveza