Osnovni podaci za plaćanje obveza članovaObveznici plaćanja članarine su članovi Komore upisani u odgovarajuće imenike Komore i strane ovlaštene osobe upisane u Imenik stranih ovlaštenih osoba Komore koji su njeni članovi.
Članarina je redovno godišnje davanja koje plaćaju članovi Komore, a za novoupisane članove obveza plaćanja članarine nastupa prvog dana od dana upisa u odgovarajući imenik Komore. 
Visina članarine za članove Komore utvrđuje se u godišnjem iznosu od 1.800,00 kuna, bez obzira na broj imenika u koji su članovi upisani. 
Iznos članarine za članove Komore, obveznike osiguranja od profesionalne odgovornosti obuhvaća i naknadu za obvezno osiguranje koja je određena u skladu s Ugovorom o obvezatnom osiguranju od odgovornosti ovlaštenih inženjera strojarstva, stranih ovlaštenih osoba, inženjera gradilišta i voditelja radova. 
Visina članarine za članove Komore određuje se u mjesečnom iznosu od 150,00 kuna, računajući od dana upisa i uplaćuje u dva jednaka obroka.
Visinu upisnine, članarine i visinu naknade za usluge Komore utvrđuje Skupština Komore.


Odluka o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera strojarstva, Klasa: 100-02/20-01/1, Urbroj: 503-100-02-20-2, Zagreb, 6. veljače 2020.

Odluka o dopuni Odluke o visini upisnine, članarine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera strojarstva  od 6. veljače 2020.

Osnovni podaci o plaćanju obveza 

 

 

 

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.