Nadzorni odbor HKIS 2018. - 2022.

- 4. sjednica Nadzornog odbora - Zagreb, 20.11.2019.
Poziv i dnevni red 4. sjednice NO