Izdavanje javnih isprava
Za izdavanje javnih isprava potrebno je podnijeti zahtjev.
Zahtjev za izdavanje javne isprave
Preuzimanje dokumenta:
 Zahtjev za izdavanje javne isprave
Zahtjev za izdavanje javne isprave

Izdavanje javnih isprava podliježe naplati naknada sukladno Odluci o naknadama Komore (Odluka o naknadama za usluge koje pruža Hrvatska komora inženjera strojarstva)