Kongresi

Hrvatska komora inženjera strojarstva organizira Međunarodni kongres DANI INŽENJERA STROJARSTVA kako bi se na stručno - znanstvenom nivou promicale stručne aktivnosti ovlaštenih inženjera strojarstva, poboljšavali kontakti prema nadležnim Ministarstvima i drugim državnim institucijama te artikulirala vizija strojarske struke za budućnost