Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, na temelju odredbi članka 37. stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/2013) izdalo je rješenje kojom se daje

SUGLASNOST

Hrvatskoj komori inženjera strojarstva za provođenje Programa izobrazbe osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada.

SUGLASNOST MGIPU NOSITELJU PROGRAMA IZOBRAZBE - HKIS-u

Cilj Programa izobrazbe je stjecanje potrebnih znanja za energetsko certificiranje i/ili energetske preglede.

Nakon uspješno položenog Programa izobrazbe (Modul 1 za zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom, Modul 1 + Modul 2 za zgrade sa složenim tehničkim sustavom) polaznik stječe Uvjerenje, što je jedan od uvjeta za dobivanje ovlaštenja od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.  

Ovlaštenje se sukladno Zakonu o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13.), daje fizičkoj i/ili pravnoj osobi rješenjem, na rok od 5 godina. Rješenje kojim se daje ovlaštenje može se ponovno izdati na način i pod uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada ("Narodne novine" broj 81/12., 64/13.). Istim Pravilnikom propisane su vrste ovlaštenja kao i uvjeti koje osobe moraju ispuniti kako bi ishodile ovlaštenje.


Odgovorna osoba za provedbu Programa izobrazbe: 
    mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.
Voditelj Programa izobrazbe: 
    prof.dr.sc. Igor Balen, dipl.ing.stroj.
Kontakt osoba: 
    Sanja Vulas
Kontakti:
    e-mail: encert@hkis.hr
    tel: 01/7775-571 
    fax: 01/7775-574