PRIJAVE I UPISI

PRIJAVA

Prijava za pohađanje programa izobrazbe se vrši putem obrasca prijave, koji je potrebno ispunit i uputiti fax-om ili e-mail-om na niže navedenu adresu:
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
Ulica grada Vukovara 271
10000 ZAGREB
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: encert@hkis.hr

OBRAZAC PRIJAVE ZA MODUL 1

OBRAZAC PRIJAVE ZA MODUL 2

OBRAZAC PRIJAVE USAVRŠAVANJE OSOBA

Grupa se popunjava prema redu pristiglih prijava. Veličina grupe 20-30 polaznika.
Kontakt osoba: Sanja Vulas

CIJENA I PLAĆANJE
 
Kotizacija za Program izobrazbe iznosi:

Modul 1-4.000,00 kuna + PDV

Modul 2-4.000,00 kuna + PDV


Program usavršavanja-800,00 kuna + PDV


Uplata kotizacije se vrši najkasnije tjedan dana prije početka obuke na:
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
Ulica grada Vukovara 271
10000 ZAGREB
Žiro račun broj HR3923600001500188670

Kotizacija uključuje 40 sati predavanja, materijal u elektronskom i pisanom obliku, osvježavajuće napitke tijekom predavanja i jedan izlazak na ispit. U slučaju nezadovoljavanja uvjeta prolaska na ispitu, svaki slijedeći izlazak se naplaćuje u iznosu 1.000,00 kuna.

Pravila uz prijavu i otkazivanje pohađanja Programa izobrazbe:

• plaćanje je avansno, a mjesto na seminaru se rezervira tek po pristigloj uplati
• uplatu na navedeni žiro račun potrebno je izvršiti najkasnije sedam dana prije početka Programa izobrazbe
• otkazivanje prijave do 2 tjedna prije početka seminara – uplatitelju se vraća cjelokupni uplaćeni iznos
• otkazivanje prijave do 1 tjedan prije početka seminara – uplatitelju se vraća 30% uplaćenog iznosa
• otkazivanje prijave manje od 7 dana prije početka seminara – uplatitelju se ne vraća uplaćeni iznos

Uvjeti upisa na Program izobrazbe:

Na program izobrazbe za Modul 1 mogu se upisati osobe koje imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, odnosno završen specijalistički diplomski studij kojim se stječe stručni naziv specijalist građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke.
Na program izobrazbe za Modul 2 mogu se prijaviti osobe koje su uspješno završile Programa izobrazbe – Modul 1 organiziranog od strane Hrvatske komore inženjera strojarstva ili kod nekog drugog Nositelja izobrazbe što dokazuju Uvjerenjem.