NASTAVNO OSOBLJE

ČLANOVI HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA


• prof.dr.sc. Igor Balen, dipl.ing.stroj.
Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb
• prof.dr.sc. Branimir Pavković, dipl.ing.stroj.
Tehnički fakultet u Rijeci
• prof.dr.sc. Veljko Filipan, dipl.ing.stroj.
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
• mr.sc. Ivan Cetinić, dipl.ing.stroj.
Arhitektonski fakultet u Zagrebu
• mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.
ABACO d.o.o.
• Lučijano Raspor, dipl.ing.stroj.
RIJEKAPROJEKT- ENERGETIKA d.o.o.

VANJSKI SURADNICI

• Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh.
Arhitektonski fakultet u Zagrebu
• dr.sc. Ljubomir Majdandžić, dipl.ing.stroj.
Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju
• Nada Marđetko Škoro, dipl.ing.građ.
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
• Silvio Novak, dipl.ing.građ.
Knauf Insulation d.o.o. Novi Marof
• doc.dr.sc. Dubravko Franković, dipl.ing.el.
Tehnički fakultet u Rijeci