IV. IZBORNA JEDINICA SPLIT
(Županije: Dubrovačko-neretvanska Splitsko-dalmatinska, Šibensko-Kninska, Zadarska)

Dokumentacija u izbornom postupku:

Poziv na kandidiranje za izbor članova Vijeća Područnih odbora HKIS - IV. izborna jedinica Split  (PDF)

Birački popis - IV. izborna jedinica Split  (PDF)

Obrazac 01/18 VPO-IV - Kandidacijska lista za članove Vijeća Područnih odbora HKIS - IV. izborna jedinica Split  (Word - PDF)

Obrazac 02/18 VPO-IV - Izjava o prihvaćanju kandidature za člana Vijeća Područnih odbora HKIS - IV. izborna jedinica Split  (Word - PDF)

Obrazac 03/18VPO-IV - Potpis potpore za zatvorenu kandidacijsku listu za izbor članova Vijeća Područnih odbora HKIS - IV. izborna jedinica Split  (Word - PDF)

Obrazac 04/18VPO-IV - Zapisnik Izbornog povjerenstva o provedenom kandidacijskom postupku - IV. izborna jedinica Split  (Word - PDF)

Obrazac 05/18VPO-IV - Zapisnik Izbornog povjerenstva o provedenom javnom glasovanju na Zboru Područnog odbora - IV. izborna jedinica Split  (Word - PDF)


KANDIDACIJSKI POSTUPAK

Zapisnik izbornog povjerenstva i objava pravovaljane zatvorene kandidacijske liste - IV. izborna jedinica Split

POSTUPAK IZBORA - GLASOVANJE

Poziv na Zbor PO Split koji će se održati 22.10.2018.

Zapisnik sa Zbora PO Split koji je održan 22.10.2018.