ODRŽANA 38. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U četvrtak, 23. studenog 2017. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 14 točaka.

Usvojeno je izvješće predsjednika Povjerenstva za financije dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj. o izvršenju Plana prihoda i rashoda za prvih devet mjeseci 2017. godine.

Pristigli Planovi rada tijela komore za 2018. godinu, kao i Plan rada HKIS za 2018. godinu, usvojeni su od strane Upravnog odbora. Navedene planove Upravni odbor predlaže Skupštini na usvajanje.

Predsjednik Povjerenstva za financije dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj. i predsjednik Komore mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj. prezentirali su financijski model smanjenja visine članarine. Usvojena je odluka o smanjenju i predlaže se Skupštini na usvajanje.

Upravni odbor je nakon pristiglih ponuda za tisak Glasila HKIS koje je prikupio urednik Glasila g. Tomislav Tkalčić, dipl.ing.stroj. izabrao ponudu firme Grafocentar, Sesvete. Glasilo će se poslati poštom na adrese članova.

Upravni odbor donio je odluku za odobrenje financijskih sredstava za kupnju normi koje nisu u vlasništvu HZN ( standardi i smjernice koji se nabavljaju od stranih izdavača ), za potrebe normoteke HKIS.

Upravni odbor je potvrdio odluku o odobrenju financijska sredstva za održavanje Zbora područnog odbora Rijeka, Zagreb, Varaždin i Split. Financijska sredstva su odobrena u skladu sa zahtjevom Vijeća i planiranim sredstvima pojedinog područnog odbora.

Član Povjerenstva za međunarodnu suradnju dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj. prezentirao je rad IIRS (Inženjerska inicijativa za regionalnu suradnju) i predložio učlanjenje Hrvatske komore inženjera strojarstva. Prijedlog je usvojen.


ODRŽANA 37. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak, 27. listopada 2017. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 3 točke.

Predsjednik Komore mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj. je upoznao prisutne s tijekom izbora za tijela Komore tj. provedbi kandidacijskog postupka za članove Skupštine Komore koji se održava od 20. listopada 2017.-17. listopada 2017. godine.

Jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju poziva od strane g. Mikšića (Tvornica turbina Karlovac - TTK) za stručnu posjetu proizvodnom pogonu TTK Karlovac i postrojenju BE-TO Glina. Zainteresirani sudionici će platiti kotizaciju, a mjesta će se popunjavati u skladu s redoslijedom prijave i uplate kotizacije.


ODRŽANA 36. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U utorak, 17. listopada 2017. godine, pisanim putem elektroničkom poštom održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 1 točku.

Upravni odbor usvojio je zaprimljenu kandidacijsku listu, prijedlog Vijeća područnog odbora Zagreb za članove Skupštine HKIS., izborna jedinica I. ( Zagreb ).


ODRŽANA 35. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak 13. listopada 2017. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 6 točaka.

Usvojeno je Izvješće o radu Hrvatske komore inženjera strojarstva kao cjeline u mandatnom razdoblju 2013 -2017. godine.

Upravni odbor usvojio je zaprimljene kandidacijske liste, prijedloge Vijeća područnih odbora za članove Skupštine HKIS., izbornih jedinica kako slijedi: II. (Osijek), III. (Varaždin), IV. (Rijeka) i V. (Split). Za I. izbornu jedinicu Zagreb do dana održavanja ove sjednice nije zaprimljen prijedlog kandidacijske liste Vijeća PO Zagreb.

Upravni odbor donio je odluku za odobrenje financijskih sredstava za kupnju normi za potrebe normoteke HKIS.

Upravni odbor je prihvatio ponudu revizorske kuće Revidab d.o.o. za provedbu revizije financijskog poslovanja Komore za 2017. godinu


ODRŽANA 34. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U utorak 26. rujna 2017. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 9 točaka.

Predsjednik Povjerenstva za informiranje g. Ivan Bošnjak, dipl.ing.stroj. u rad je pustio redizajniranu mrežnu stranicu HKIS-a.

Usvojeno je izvješće predsjednika Povjerenstva za financije dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj. o izvršenju Plana prihoda i rashoda za prvih šest mjeseci 2017. godine.

Usvojena je Odluka o osnivanju izbornih povjerenstava ( središnje izborno povjerenstvo i izborna povjerenstva izbornih jedinica ) na prijedlog predsjednika Komore mr.sc. Luke Čarapovića, dipl.ing.stroj.

Prikupljene su ponude za izradu revizorskog uvida poslovanja HKIS.

Prijedlog člana Povjerenstva za međunarodnu suradnju dr.sc. Miodraga Drakulića, dipl.ing.stroj. o pristupanju IIRS (Inženjerska inicijativa za regionalnu suradnju) nije usvojen.


ODRŽANA 33. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U utorak 27. lipnja 2017. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 8 točaka.

Predsjednik Povjerenstva za stručni nadzor nad radom članova Komore g. Srđan Srdelić, dipl.ing.stroj. predstavio je prijedlog godišnjeg izvješća o provedenom nadzoru nad radom članova HKIS. Prijedlog izvješća je usvojen.

Usvojena je Odluka o pokretanju stegovnog postupka protiv članova Komore zbog ne plaćanja članarine.

Predsjednik Komore mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj. predložio je vrijeme i mjesto održavanja 9. sjednice Skupštine HKIS, kao i dnevni red. Usvojen je prijedlog da se 9. sjednica Skupštine održi 15. rujna 2017. godine u Osijeku.

Predsjednik Povjerenstva za informiranje g. Ivan Bošnjak, dipl.ing.stroj. do kraja srpnja u rad će pustiti redizajniranu mrežnu stranicu HKIS-a.


ODRŽANA 32. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U četvrtak 20. travnja 2017. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 7 točaka.

Predsjednik Komore mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj. izradio je izvješće od održanom 5. međunarodnom kongresu Dani inženjera strojarstva 2017. na kojem je prisustvovalo 300 sudionika. Moderatori su predstavili Zaključke kongresa prema pojedinim tematskim područjima. Zaključci će biti objedinjeni i postavljeni na mrežnu stranicu Komore.

Usvojen je prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku HKIS.

Sjednica Skupštine HKIS u 2. sazivu, na prijedlog predsjednika Komore mr.sc. Luke Čarapovića, dipl.ing.stroj. održat će se 19. svibnja 2017. godine.

Predsjednik Povjerenstva za energetsko certificiranje g. Bruno Persić, dipl.ing.stroj. dostavio je izvješće o održavanju izobrazbe i usavršavanja u organizaciji HKIS za 2016. godinu. Izobrazba za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada održana je dva puta, također dva puta održana je izobrazba za osobe koje provode energetsko certificiranje velikog poduzeća.


ODRŽANA 31. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U utorak 21. ožujka 2017. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 3 točke.

U tijeku su završne pripreme vezane za organizaciju 5. međunarodnog kongresa Dani inženjera strojarstva 2017. Zbornik radova izašao je iz tiska, a broj prijava sudionika Kongresa je u okviru planiranog.

Predsjednik povjerenstva za financije doc.dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj. prezentirao je izvršenje Plana prihoda i rashoda Komore za 2016. godinu.


ODRŽANA 30. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U petak 17. veljače 2017. godine, u Velikoj održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 5 točaka.

Pripremne aktivnosti za održavanje 5. međunarodnog kongresa Dani inženjera strojarstva 2017. u skladu su sa planom. U narednom tjednu moderatori će predložiti pozvane predavače prema prethodno definiranim tematskim područjima.

Potvrđen je dolazak na Kongres iz Ministarstva graditeljstva ministra Lovre Kušćevića, državen tajnice Katice Prpić, pomoćnika ministra Danijela Žamboki te iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike ministra Slavena Dobrovića i državnog tajnika Ante Čikotića. Na Kongresu će se u okviru case stady prezentirati Zračna luka Zagreb i Proizvodni pogoni proizvodnje pršuta i ostalih mesnih proizvoda Žito Grupe.

Definiran je krajnji rok za dostavu materijala za pripremu i tisak Zbornika do 1.3.2017. godine. Sve informacije vezane za program kongresa potrebno je dnevno ažurirati na mrežnoj stranici Komore, te će se svaki tjedan slati pozivi na Kongres putem e-maila.

Usvojena su Izvješća o radu tijela Komore, povjerenstava, Vijeća Područnih odbora i ostalih radnih tijela Komore za 2016. godinu, kao i Prijedlog Izvješća o radu HKIS za 2016. godinu kojeg je izradio predsjednik Komore mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Upravni odbor donio je odluku za odobrenje financijskih sredstava za redizajn mrežne stranice Komore u grafičkom smislu. Predsjednik Povjerenstva za informiranje g. Ivan Bošnjak, dipl.ing.stroj. raditi će na uređenju pojedinih pod stranica.


ODRŽANA 29. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U četvrtak 26. siječnja 2017. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 10 točaka.

Pristigli radovi za 5. međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva 2017. podjeljeni su u dva tematska područja, „Energetska učinkovitost“ i „Energetika“. Imenovani su moderatori koji će izraditi raspored predavanja i voditi program kongresa.

Predsjednik Povjerenstva za energetsko certificiranje g. Bruno Persić, dipl.ing.stroj. dostavio je Plan održavanja izobrazbe i redovitog godišnjeg usavršavanja osoba koje provode energetske preglede energetsko certificiranje zgrada za 2017. godinu i Plan održavanja izobrazbe osoba koje provode energetski pregled za velika poduzeća za 2017. godinu. Planovi su usvojeni i biti će objavljeni na mrežnoj stranici Komore.

Usvojen je Program Stručnog usavršavanja HKIS za 2017. godinu kojeg je izradio Predsjednik Povjerenstva za stručno usavršavanje dr.sc. Marko Katinić, dipl.ing.stroj.


ODRŽANA 28. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U utorak 27. prosinca 2016. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 6 točaka.

Pristigli radovi za 5. međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva 2017. su pregledani i autorima su poslane obavijesti o prihvaćanju odnosno ne prihvaćanju. U narednih tjedan dana svim potencijalnim sudionicima poslat će se II poziv na kongres.

Predsjednik Povjerenstva za stručno usavršavanje dr.sc. Marko Katinić dipl.ing.stroj. će nakon pristiglih prijedloga za održavanje stručnih predavanja od strane Vijeća područnih odbora i pristiglih prijava od strane drugih organizatora izraditi detaljan Program Stručnog usavršavanja HKIS za 2017. godinu.

Upravni odbor je potvrdio odluku o odobrenju financijskih sredstava koja su u skladu sa planiranim sredstvima za stručno putovanje područnog odbora Osijek u 2017. godini.

Predsjednik Povjerenstva za zakonodavstvo g. Tomislav Tkalčić, dipl.ing.stroj. izradio je očitovanje na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i prezentirao ga članovima Upravnog odbora. Isti je dopunjen prijedlozima članova Upravnog odbora. Očitovanje i pristigli prijedlozi članova Komore na navedeni prijedlog Zakona poslat će se u Ministarstvo.


ODRŽANA 27. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U četvrtak 17. studenog 2016. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 16 točaka.

Predsjednik povjerenstva za informiranje g. Ivan Bošnjak, dipl.ing.stroj. na mrežnoj stranici Komore postavio je link za on-line prijavu na 5. međunarodni kongres Dani inženjera strojarstva 2017.

Upravni odbor je nakon pristiglih ponuda za tisak Glasila HKIS koje je prikupio urednik Glasila g. Tomislav Tkalčić, dipl.ing.stroj. izabrao ponudu firme Grafocentar, Sesvete. Glasilo će se poslati poštom na adrese članova.

Predsjednik Komore mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj. predložio je vrijeme i mjesto održavanja 7. sjednice Skupštine HKIS, kao i dnevni red. Usvojen je prijedlog da se 7. sjednica Skupštine održi 16. prosinca 2016. godine u Splitu.

Pristigli Planovi rada tijela komore za 2017. godinu, kao i Plan rada HKIS za 2017. godinu, usvojeni su od strane Upravnog odbora. Navedene planove Upravni odbor predlaže Skupštini na usvajanje.

Zajednička načela edukacije inženjera, tj. Izvješće izrađeno od strane ECEC ( European Council of Engineers Chambers ) prezentirao je dr.sc. Miodrag Drakulić, dipl.ing.stroj. Projektom se žele utvrditi i izjednačiti uvjeti upisa u strukovne Komore u graditeljstvu na nivou Europske unije, što u neposrednoj budućnosti to vodi ka bitno olakšanom, odnosno automatskom priznavanju reguliranih inženjerskih profesija unutar Europskog gospodarskog prostora (EEA) + Švicarska.

Predsjednica povjerenstva za normoteku , knjižnicu i prevod REHVA rječnika g. Mirjana Reljić, dipl.ing.stroj. dostavila je popis predloženih normi za nabavu. Usvojen je prijedlog za nabavu 46 normi.

Upravni odbor je potvrdio odluku o odobrenju financijska sredstva za održavanje Zbora područnog odbora Rijeka i Zagreb, te zborova u Varaždinu i Splitu kao i za stručno putovanje područnog odbora Zagreb za 2017. godinu. Financijska sredstva su odobrena u skladu sa planiranim sredstvima pojedinog područnog odbora.


ODRŽANA 26. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

U četvrtak 20. listopada 2016. godine, u Zagrebu održana je sjednica Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Dnevni red je sadržavao 8 točaka.

Upravni odbor definirao je određene aktivnosti vezane za organizaciju 5. međunarodnog kongresa Dani inženjera strojarstva 2017. koji će se održati od 29.-31.3.2017. godine u Vodicama. Do sada su definirane teme kongresa, poslan je poziv za prijavu radova članovima HKIS, te poziv partnerima - sponzorima kongresa. Početkom studenog poslati će se I poziv za prijavu sudionika na kongres.

Nakon održanog sastanka s vodstvom Hrvatske akademije tehničkih znanosti usvojen je prijedlog da Komora postane podupirući član Akademije. Drugi oblici suradnje će se dogovarati naknadno.

Na zahtjev Europske komisije, European Council of Engineers Chambers (ECEC) je pokrenula inicijativu - projekt ''Common Training Principles for Engineers’’. Projektom se žele utvrditi i izjednačiti uvjeti upisa u strukovne Komore u graditeljstvu na nivou Europske unije. Upravni odbor je podržao inicijaticu te nakon rasprave o dostavljenim materijalima dao određene primjedbe na dostavljeni materijal od strane ECEC.

Predsjednik Povjerenstva za stručno usavršavanje dr.sc. Marko Katinić, dipl.ing.stroj. predložio je Program stručnog usavršavanja HKIS-a za 2017. godinu.

Usvojen je zaključak da do sljedeće sjednice Upravnog odbora u studenom 2017. godine sva tijela Komore prirede Plan rada za 2017. godinu za usvajanje od strane Upravnog odbora i Skupštine koja je planirana za prosinac 2016. godine.