Aktivnosti Nadzornog odbora HKIS

5. sjednica Nadzornog odbora Komore održana je telefonskom konferencijom dana 10. travnja 2020. te je glasovanje potvrđeno i pisanim putem, elektroničkom poštom u razdoblju od 8. do 10. travnja 2020.
Jednoglasno su donesene odluke :
Nadzorni odbor podnosi Skupštini Komore pisano izvješće o obavljenom nadzoru nad Izvršenjem plana prihoda i rashoda Komore za 2019. bez iskaznih primjedbi te ga tekstu Upravnog odbora Komore predlaže Skupštini Komore na donošenje.
Nadzorni odbor podnosi Skupštini Komore pisano izvješće o obavljenom nadzoru nad materijalnim i financijskim poslovanjem Komore i raspolaganjem sredstvima Komore bez iskaznih primjedbi.
Nadzorni odbor podnosi Skupštini Komore pisano izvješće o obavljenom nadzoru nad Izvršenjem Programa rada Komore, njenih tijela i Tajništva Komore za 2019. godinu bez iskaznih primjedbi te ga tekstu Upravnog odbora Komore predlaže Skupštini Komore na donošenje.


4. sjednica Nadzornog odbora Komore održana je u srijedu, 20. studenog 2019. godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama Komore.
Na sjednici je provedena rasprava i izvršen nadzor nad prijedlogom Rebalansa Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2019. i prijedlogom Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2020. godinu. Na oba prijedloga nije bilo primjedbi te s isti prihvaćeni u predloženim tekstovima Upravnog odbora.
Sjednici su prisustvovali svi članovi Nadzornog odbora i predsjednik Komore.

3. sjednica Nadzornog odbora Komore održana je u petak, 26. travnja 2019. godine s početkom u 12, 00 sati u prostorijama Komore.
Na sjednici je provedena rasprava i izvršen nadzor nad Izvršenjem Rebalansa Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018. godinu i Izvješćem o radu Komore za razdoblje 19.04.2018.-31.12.2018.
Sjednici su prisustvovali svi članovi Nadzornog odbora i predsjednik Komore.

Izvješće od 26.travnja 2019. godine

2. sjednica Nadzornog odbora Komore održana je u četvrtak, 22. studenog 2018. godine s početkom u 15, 00 sati u prostorijama Komore.
Na sjednici je provedena rasprava i izvršen nadzor nad Rebalansom Proračuna prihoda i rashoda HKIS za 2018. godinu i Proračunom prihoda i rashoda HKIS za 2019. godinu, Sjednici su prisustvovali svi članovi Nadzornog odbora i predsjednik Komore.

Izvješće od 22.studenoga 2018. godine - Rebalans proračuna

Izvješće od 22.studenoga 2018. godine - Proračun

1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Komore održana je utorak, 29. svibnja 2018. godine s početkom u 13, 00 sati u prostorijama Komore na kojoj su članovi upoznati s poslovima i zadacima Nadzornog odbora sukladno odredbama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju kao i s odredbama Poslovnika o radu Nadzornog odbora.
Sjednici su prisustvovali svi članovi Nadzornog odbora i predsjednik Komore.

Ovaj site pokreće Mono Software MonoX sustav za upravljanje sadržajem.