Kontakt


Predsjednik Komore

Željko Dorić, dipl.ing.stroj.
tel: 01/7775-572
e-mail: @...hkis.hr

Tajništvo Komore

Glavni tajnik

Denis Puljić, dipl.ing.stroj.
tel: 01/7775-573
fax:01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Voditeljica operativnog Tajništva

Smiljka Pavić
tel: 01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr
e-mail: info@hkis.hr

Administrator

Sanja Vulas
tel: 01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Odgovorni urednik web stranice
Sjedište

Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb

Matični broj Komore: 2539071

Osobni identifikacijski broj (OIB) Komore: 26023027358

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine): HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije: HR3923600001500188670