Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Detaljan prikaz

Seminar ”Zaštita okoliša” u Zagrebu dne. 24. veljače 2011.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA, PO Zagreb – organizira seminar ”Zaštita okoliša” dana 24. veljače 2011.

Svrha seminara je upoznati sudionike s instrumentima zaštite okoliša, izmjenama i dopunama regulative u području zaštite okoliša. Na seminaru će biti predstavljeno modeliranje energetskih sustava, dobivanje energije iz biorazgradivog otpada te će biti prikazan informacijski sustav zaštite okoliša.

Prema Programu strucnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera strojarstva, sudjelovanje u radu seminara boduje se s ukupno 7 bodova, od toga 2 boda iz građevno - tehničke regulative za osobe koje su obveznici stručnog usavršavanja u graditeljstvu.

Datum održavanja: četvrtak, 24. veljače 2011.
Mjesto održavanja: Chromosov toranj, dvorana Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb
Iznos kotizacije: Članovi HKIS: 420,00 kn +23% PDV
Ostali: 560,00 kn +23% PDV

Napomena: Kotizacija uključuje sudjelovanje na seminaru, predavanja na CD, ručak i osvježavajuci napitci za vrijeme pauze.

POZIV ZA SEMINAR