Imenici Upisnici Stručno usavršavanje - bodovi

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Sjedište:
Ulica grada Vukovara 271,
10 000 Zagreb

Predsjednik Komore:
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

Glavni tajnik
Denis Puljić, dipl. ing. stroj.
tel:  01/7775-573
fax: 01/7775-574
e-mail: denis.puljic@hkis.hr

Tajništvo Komore:
Voditeljica operativnog Tajništva
Smiljka Pavić
tel:  01/7775-570
fax: 01/7775-574
e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr

e-mail: info@hkis.hr

Administrator
Sanja Vulas
tel:  01/7775-571
fax: 01/7775-574
e-mail: sanja.vulas@hkis.hr

Osnovni podaci HKIS:

MB (matični broj):
2539071

OIB (osobni identifikacijski broj):
26023027358


*

PDV identifikacijski broj za obavljanje transakcija unutar EU
HR26023027358

IBAN HKIS (za uplatu članarine i upisnine):
HR5623600001102094156

IBAN za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR3923600001500188670

Detaljan prikaz

Nove HRN EN norme u Knjižnici i normoteci HKIS

U skladu s prijedlozima članova Komore i i prijedlogom Savjeta knjižnice Hrvatska komora inženjera strojarstva je tijekom prosinca 2010. godine nabavila 89 novih HRN EN normi. Popis novo nabavljenih normi se nalazi u prilogu ...

POPIS NOVIH HRN EN NORMI na dan 17.1.2011.

 

Uključujući i novo nabavljene norme Komora trenutno posjeduje 226 HRN EN normi. Popis svih normi u vlasništvu Komore možete vidjeti pod Knjižnica i normoteka/Popis normi u posjedu HKIS. Norme s popisa su u elektronskom obliku i članovi Komore mogu zahtjevati od Tajništva Komore da im se dostave norme na uporabu i legalno ih koristiti.

 

Sukladno Planu rada HKIS za 2011. godinu i tijekom 2011. godine Komora će i nadalje nabavljati nove norme na prijedlog članova Komore. Vaše prijedloge za nabavu šaljite na info@hkis.hr ili sanja.vulas@hkis.hr